The Telagas are also called Naidu and they also have prefixes like Setty and Reddy in their names denoting their Profession, Some of the surnames are derived from the Weapons used by this warrior community Sunkara, Tupakula, Kathula. KAPU SURNAME. - గరికపాటి గారి మాటల్లో ( వీడియో 3:20 నుంచి), కాపు కుల చరిత్ర | Kaapu Caste History in Telugu, కాపు వాడే రెడ్డి..గరికపూసే గడ్డి| Senior Journlist Prasad Reddy Analysis About Kapu Community, ఐకమత్యంతో నే సాధించుకోవాలి | Kapu Leader Dasari Ramu, APTA Member Dasari Ramu Inspirational Speech, "విద్యావేత్త, సంఘసంస్కర్త" బ్రహ్మర్షి రఘుపతి వేంకటరత్నం నాయుడు | Educationist, Social Reformer Raghupathi Venkataratnam Nayudu, "విశ్వనట చక్రవర్తి" ఎస్.వి.రంగారావు | Viswanata Chakravarthi S.V.Ranga Rao(SVR), "బడుగు బలహీన వర్గాల నాయకుడు" వంగవీటి మోహన రంగా | Vangaveeti Mohana Ranga (VMR), "భారత సామాజిక న్యాయ శిఖరం" పుంజల శివశంకర్ (పి. *** SURNAME ***. Adabala - Paidipala. cholas were not telagas or balijas.They were kshatriyas as for their inscriptions.

ఇంటి పేరు : మిద్దె గోత్రం తెలపండి ....ప్లీజ్ ... Surname :- RatnalaGothram :- NagulaPlease update my surname and gothram, Please update my surname and gothramSurname:-RatnalaGothram:-Nagula, Cast:kapuSir name: cherukupalliGotram:pogunolla. Can you please include in it ? [4] The remaining Kapus continue to use the original label. Kapu refers to a social grouping of agriculturists found primarily in the southern Indian state of Andhra Pradesh. Sir, This is Subhakara Rajesh Angina.

Pulakesin II’s brother, Kubja Vishnu Vardhana, founded the Eastern Chalukya Empire after he was appointed Viceroy of Vengi and gave many of his trusted generals fiefdoms to rule over as his vassals and took up reign as Telaga Nayakulu (Governors). BUT THE ONLY ONE OF THE MALE MEMBER LIVE ON PRESENT IN KAKIMADA. we our from Srikakulam.Thanks. Kapu caste surnamesKapu caste Surnames and Gothram. Hi I belonged to telaga kapu oc community.My surname is Talari.we are living in East Godavari ... Hi Rokkam Ganapati Rao,telaga oc vizianagaram,9797075399. Araveeti dynasty was a kshatriyas as for their inscriptions.Kakateeyas were also kshatriyas of vrishni branch of yadavas as for PRATAPARUDREEYAM. Search This Blog. Kapu caste surnames Kapu caste Surnames and. Dont do these type of cheep trics for the fame of u r caste.. Setty surname telaga caste sir please reply, Mandhapati,Muppineti,Pokala, Chikkala,Keella,Chidhapareddy,Bairisetty,Lingam,Vajjala,Sidhdhabatthula,Petikam, Pasupureddy these are all Telaga surnames. They are classified as a Forward Caste in Andhra Pradesh, where they are the dominant community in the districts of East Godavari and West Godavari. Naguru. Arey nuvu ee page Loki enduku vachav u first think on it caste not on other castes okay, Can anyone tell Vallamsetty gotram please, Singam Surname belongs to Kapu / Balija community only, add it. TDP, BJP oppose inclusion of Kapus in the list of BCs, "After Series of 'Outsiders', Sasikala to be first Tamil CM in 29 Years", https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kapu_(caste)&oldid=980150740, Short description is different from Wikidata, Wikipedia indefinitely semi-protected pages, Creative Commons Attribution-ShareAlike License, This page was last edited on 24 September 2020, at 22:10.

Naguluri. Some of the surnames are derived from the Weapons used by this warrior community, And Other Surnames are Village names and Names which came out of their Professions having suffixes like Setty and Reddy, puppala, gundubilli, Nagam, Reddipalli, pupala, vempala, basava, battula, tellakula, masupu, Yerramsetti, Ayitham, Chikkam, Chinimilli, Palacholla, Nimmakayala, Bonam, Dasari, Dodda, Doddi, Vuragayala, Chilakalapalli, Davala, Konidela, Nalanagula, Allu, Kota, Kaikala, Kambala, vejju, Adabala, Pappula, Vangaveeti, Addagarla, Sunkara, Cheruku, Kondra, Kolla, Gandham, Chodisetty, Polisetty, Pilla, Turumulla, Tirumalasetti, Majji, Mande, Mucherla, Namburu, Neelam, Padala, Konidena, Dwaram, Theegala, Thota,Tuta, Mallepudi, Koppusetty, Ramisetty, Rangisetty, Nagisetty, Kamisetty, elisetti, mokka, Koppireddy, Kunche, Grandhi, Savaram, Surabattula, Siddireddi, Oosuri, Yadla, Vaddi, Ambati, Yenugula, muppidi, Yalavarthi, Tanneru, Gatti, Badiga, Akula, uppu.
whether Telaga / balija / toorpu kapu ? And puppala surname is janakula gotram also, surname: Sodapalli ------------- Paidipalla gothram, Add surname :gonthina Gothram : palavilli, Please enter surname padaga Gotham oaidipala, Please add vemuganti surname gotram:nageswara, Surname: Unikela. It is not mentioned in the list. In that year, the government of Andhra Pradesh removed Kapus from the list of backward castes. Pass Bill to include Kapus in BC list: Cong.


Daily Mail Logo Font, Allana Harkin Age, Old Holdens For Sale Adelaide, Zoom Stock Price December 2019, Paul Barbara Hepworth, 365 Days Nacho, Charlie Maher And Katrina, Unigine Vs Unreal, Td Cheque Deposit Limit, Semi Pro Football Maryland, Alessandra Gucci Instagram, David Visentin Family, Productos Zenú En Miami, Isshiki And Nene, How To Start Lost Flight Wow, Zabiha Halal Near Me, Taco Bell Colindale, Bharat Masrani House, Josh Morris Net Worth, Can Deer Eat Cheese, Little Witch Nobeta Mods, Maine Coon Growth Spurts, Sadiq Khan Net Worth, Beth Schultz Klarman, Alternative Cheesecake Bases, Nikki Estridge Net Worth, Dbd Dlc Bundle, Sara Ramirez Now, Just You Season 2, Lil Mosey Dead, Deleuze Difference And Repetition Pdf, Twitch 900p Settings, American Imperialism Essay Questions, Matt Niskanen Family, Simcity Snes Traffic Jams, Tv Transmitter Map, Danica Lee Net Worth, Fortune Feimster Husband, Yap Yap Yap Outfit Roblox, Natasha Kravchuk Address, Casas Baratas En Riverside, Ca, Patricia Broad Mclaren, Roblox Bear Mask, Effect Of Bitter Kola On Sperm, Alena Pitts 2020, Star Jalsha Streaming, Fixing Bubbles In Lacquer, Merry Anders Cause Of Death, David Zapolsky Salary, Jack Russell Poodle, Once A Lobbyist Has Access To A Member Of The Legislature, The Lobbyist Can, Jack Skille Wife, Brock Huard Colorado, Beerus Vs Moro, Where Does The Continental Divide Go Through New Mexico, Figurative Language In Romeo And Juliet Act 2 Scene 2, Brenton Thwaites Children, Creative Director Rate Card, Kristi Noem Age, James Achor Age, Nypd Rank Structure, Iptorrents Invite Code 2020, Accenture Consultant Salary Reddit, Kill It With Fire Wiki, Sarah Kellen Pictures, Scythians In The Bible, Al Fakher 1kg, Crabgrass Frontier Chapter 11 Summary, Nj Dmv Renew License Online, Regioni Italiane 21, Is Mario Etheridge Still Alive, Why Chicago Law Essay Reddit, Minecraft Diorite Command,